Od roku 2002 jsme darovali částku 257 000 000 KčJak šel čas s Nadací O2
Podporujeme

Podporujeme mladou generaci

Mladí lidé jsou plní nápadů, energie a přicházejí s řadou překvapivých řešení. Potřebují však získat příležitost, podporu a důvěru, aby mohli své nápady realizovat. A právě proto je tu nový program SmartUp.

SmartUp pomáhá na svět všem zajímavým a originálním nápadům mladých lidí ve věku 15 – 26 let, kteří chtějí něco vytvořit nebo změnit ve svém okolí. Program poskytuje mladým lidem podporu, finanční prostředky, telekomunikační vybavení a vzdělání potřebné pro realizaci jejich projektů.

Všo o programu SmartUp naleznete na www.o2smartup.cz.

SmartUp

Poskytujeme technologie pro komunitu

V souvislosti s předmětem podnikání našeho zřizovatele, společnosti O2 Czech Republic a.s. podporujeme znevýhodněné skupiny a jednotlivce prostřednictvím telekomunikačních technologií a služeb.

Linka bezpečí

Od roku 1994 je Nadace O2 generálním partnerem Linky bezpečí, největší a nejdéle fungující celostátní krizové linky pro děti a mladé lidi. Nadace O2 poskytuje Lince bezpečí finanční a technologickou podporu a odborné konzultace.

Na bezplatné číslo 116 111volá se svými starostmi více než 500 dětí a mladých lidí. Co je nejvíce trápí je šikana ve škole, hádky s kamarády, rozvod rodičů, ale i témata jako osamělost, týrání, sebepoškozování. Často si nemají s kým promluvit. Kromě telefonu mohou děti Linku kontaktovat také prostřednictvím emailu a chatu.

Linka bezpečí provozuje také Rodičovskou linku, na kterou se mohou obracet nejen rodiče, ale také všichni dospělí, kteří mají starost o děti.

Linka seniorů

Nadace O2 je od roku 2008 hlavním partnerem Linky seniorů, kterou provozuje obecně prospěšná společnost Elpida. Na linku 800 200 007 mohou volat senioři a osoby o seniory pečující díky nadaci zdarma kdykoliv od 8:00 do 20:00.

Linka nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce. Tím je podporuje v aktivním, nezávislém a důstojném životě.

Chcete pomáhat s námi?

Podpořte finančním darem Linku bezpečí nebo Linku seniorů. I ta nejmenší pomoc může zachránit lidský život.

CHCI BÝT DÁRCEM

Zapojujeme naše zaměstnance

Nadace O2 realizuje své projekty a programy také díky pomoci zaměstnanců společnosti O2. Ti věnují na dobrovolné aktivity svůj pracovní i volný čas nebo přispívají na nadační projekty finančně. Za dobu fungování nadace již zaměstnanci věnovali přes 90 tisíc hodin a darovali na veřejně prospěšné projekty přes 6 milionů korun.

Dobrovolníci

Nadace O2 je prostředníkem mezi neziskovými organizacemi a zaměstnanci společnosti O2. Zaměstnanci pomáhají v rámci teambuildingů pro dobrou věc nebo ve svém volném čase o víkendových akcích. V roce 2014 se do dobrovolnických aktivit zapojilo 1068 zaměstnanců, kteří věnovali přes 1000 hodin svého času.

Zaměstnanci společnosti O2 se jako dobrovolníci zapojují také do programu SmartUp (a v minulosti do programu Think Big) jako mentoři nebo členové komisí, které hodnotí projektové přihlášky.

Kromě financí a svého času se mohou zaměstnanci zapojit i do dárcovství krve, které nadace organizuje pravidelně několikrát do roka přímo v prostorách společnosti O2 ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí Střešovice.

Fotky z dobrovolnických akcí

Finanční pomoc

Nadace O2 pravidelně realizuje finanční sbírky. Zaměstnanci společnosti O2 si mají možnost nastavit pravidelné strhávání příspěvků ze mzdy ve prospěch aktivit Nadace O2 nebo mohou přispívat jednorázově v případě vyhlášení mimořádných sbírek.

V roce 2014 se do úspěšných finančních sbírek zapojilo celkem 545 zaměstnanců, kteří darovali celkem 538 000 Kč. V minulosti přispěli zaměstnanci také např. při povodních v roce 2013, na sbírku na pomoc občanům Haiti nebo Nepálu po ničivém zemětřesení nebo obyvatelům Japonska při ničivých vlnách Tsunami.

Zaměstnanci pomáhají finančně také našim dvěma hlavním partnerům, Lince seniorů a Lince bezpečí nebo zdravotně znevýhodněným prostřednictvím nákupu zboží prodávaném na firemních velikonočních a vánočních trzích chráněných dílen.

Které projekty jsme podpořili?

test 1

Jak šel čas s nadací? Kde jsme pomáhali? Které projekty jsme finančně podpořili?

ZOBRAZIT PROJEKTY